p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 Cyklisté vítáni

Památky ve Chřibech

Hrad Buchlov

Patří mezi nejlépe zachované hrady v ČR. Byl založen na strategickém vrcholu Chřibů, jako pevnostní a správní středisko královské moci.Velkou část hradu Buchlova tvoří dvě zachovalé mohutné obranné věže, hradní palác a kaple ukazující život šlechty v období gotiky a renesance. Mezi nejcennější části hradu patří reprezentační sály z pozdní gotiky. Na hradě jsou pravidelně pořádány různé kulturní akce (např. Divadelní léto) či ve vybrané dny noční prohlídky
Informace: http://www.hrad-buchlov.cz/

Hrad Cimburk

Je rozlehlá zřicenina mnohokráte přestavovaného gotického hradu. Hrad se skládal ze dvou hlavních částí – hradního paláce a předhradí – z nichž každá byla střežena obrannou věží. Cimburk byl původně hradem plášťovým s mohutnou obvodovou zdí, která nesla hlavní obrannou funkci. Dnes si lze na hradě prohlédnout zejména rozsáhlé zbytky zdí a ukázky práce středověkých kameníků.
Informace: http://www.cimburk.cz/

Kaple sv. Barbory

Vznik první zdejší kaple je kladen do 13. století. Po létech se rozhodl majitel panství Hanuš Zikmund z Petřvaldu postavit budovu novou ve stylu pozdního manýrismu. Stavba byla dokončena roku 1672. Pod klaplí křižového půdorysu s centrální kopulí jsou čtyři hrobky, kde spočívají těla majitelů panství Petřvaldů a Berchtoldů. Za hlavním vstupem leží mniši řádu sv. Františka.

Hradisko Sv. Klimenta

Velkomoravské hradisko sv. Kliment se základy církevní stavby, které byly v roce 1969 opatřeny kamennou zděnou maketou, se rozkládá na tzv. "Hoře sv. Klimenta". V dobách Velkomoravské říše zde stával kostel a klášter, do kterého Cyril a Metoděj přenesli ostatky sv. Klimenta. Archeologický výzkum prokázal, že hradisko bylo skutečně vybudováno Slovany pravděpodobně v polovině 9. století. Dodnes jsou dobře patrny valy a příkopy opevňující celé hradisko ve 3 pásech. Střed hradiska, kde se dříve nacházel kostel obepíná 6 - 9 m široký oválný vnitřní val, ohraničující plochu asi 8 ha. Dále od hradiska je vnější obdélníkový val s oboustranným příkopem ohraničující plochu asi 22 ha a v náznacích je ještě patrný další předsunutý val. Od roku 1863 je na místě dřevěná kaple zasvěcená opět sv. Klimentovi. V roce 1969 bylo hradisko vyhlášeno národní kulturní památkou. Informace: http://www.klimentek.cz/

ATC SMRAĎAVKA
Smraďavka 540
687 08 BUCHLOVICE
Tel.: +420 731 877 027
E-mail: atc-smradavka@email.cz
GPS: Loc: 49°4'45.955"N, 17°18'58.913"E