p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 Cyklisté vítáni

Zajímavosti v okolních obcích

Živá voda Modrá - vodní svět

Projekt „Živá voda“ spočívá v představení významu vody v krajině a života v ní formou přímého i vizuálního kontaktu s živočichy a rostlinami nad i pod vodou. Návštěvníci budou mít možnost sledovat život v potoce přes prosklenou stěnu, dále ve velké tůni s chladnomilnými rybami, např. pstruhy, mníky, apod., kde v prvním podzemním patře vstoupí průhledným 8m dlouhým tunelem přímo do světa pod vodou. Po levé straně uvidí život ve velké tůni, po pravici a pod sebou život v rybníce se sumci, vyzami, kapry, líny, candáty, atd. V tomto patře rovněž prosklenou stěnou bude možno nahlédnout na život v mokřadu, kde budou např. želvy bahenní, žáby, čolci, apod. Na stěnách budou umístněny pro zrakově handicapované návštěvníky makety ryb v životní velikosti s popisem v Braillově písmu. Připravují se i další atrakce, zejména pro děti. Druhé podzemní patro umožní zhlédnout skrze průhlednou akrylátovou stěnu život v hlubině i se zimováním ryb pod ledem v 6metrové hloubce a rovněž zde budou pouštěny i výukové programy prostřednictvím telestěny, zaměřené na ekologii a historii krajiny.
http://www.zivavodamodra.cz/

Archeoskanzen Modrá

Archeoskanzen v Modré byl postaven na místě původního velkomoravského sídla s čílem představit možný vzhled slovanského opevněného hradiště z období Velké Moravy (9. století). Objekty, které zde vznikly, mají konkrétní předlohy ve skutečně objevených archeologických nálezech. Prostor achreoskanzenu byl navržen tak, aby vytvářel funkční celek (pevné opevnění, objekty a zázemí knížete, církevní areál i domy prostých lidí).
http://www.archeoskanzen.cz/

Bazilika Velehrad

Každého návštěvníka obce Velehrad zaujme impozantní barokní bazilika s přiléhajícím komplexem budov bývalého cisterciáckého kláštera. Duchovní historie chrámu sahá až do Velké Moravy a do působení sv. Metoděje v nedalekém Starém Městě. Ve 13. století vznikl na místě dnešní baziliky cisterciácký klášter a kostel, který se postupně stal jedním z nejrozsáhlejších kostelů na našem území. Kromě baziliky je možné si prohlédnout i lapidárium umístěné v jejím podzemí. http://www.farnostvelehrad.cz/

Památník Velké Moravy

Za návštěvu zajísté stojí také nově zrekonstruovaný památník nejstaršího státního útvaru na našem území – Velkomoravské říše ve Starém městě bližší informace na této adrese: http://www.slovackemuzeum.cz/doc/8/

Muzeum tupeské keramiky

Muzeum Tupeské keramiky se nachází v objektu, který v minulosti sloužil k výrobě keramiky a je situován v centru obce Tupesy. Jeho součástí je dobová expozice, obydlí hrnčíře a vypovídá o způsobu jeho práce a životě na přelomu 19. a 20. století. Na něj navazuje objekt nové expozice zachycující historii a technologii výroby majolikové keramiky v Tupesích. Přes dvůr je umístěna současná výroba Keramiky a vzorková prodejna keramiky.
http://www.muzeumkeramiky.cz/

ATC SMRAĎAVKA
Smraďavka 540
687 08 BUCHLOVICE
Tel.: +420 731 877 027
E-mail: atc-smradavka@email.cz
GPS: Loc: 49°4'45.955"N, 17°18'58.913"E